Hakkımızda

Tarihçe

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ), 92 yıllık köklü geçmişi olan Batı Karadeniz Bölgesi’nin ilk üniversitelerindendir. Üniversitemiz, bölgenin iki ayrı üniversitesine temel oluşturan bir yükseköğretim kurumudur.

Üniversitemizin geçmişi, Zonguldak ili ve çevresinde 1848 yılından beri süregelmekte olan taşkömürü madenciliğinin etkisi ile 1924 yılında kurulan Yüksek Maden ve Sanayi Mühendis Mektebi’ne kadar uzanmaktadır.

Zonguldak’ta 1924 yılında başlayan yükseköğretim hayatı, 1937 yılında Maden Başçavuşu Okulu, 1941 yılında Maden Teknisyen Mektebi, 1963 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı bir şube ve 1975 yılında Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi aşamalarından geçerek 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı Zonguldak Mühendislik Fakültesi ile devam etmiştir. Hacettepe Üniversitesi bünyesinden 1992 yılında ayrılarak “Zonguldak Karaelmas Üniversitesi” adıyla üniversite statüsüne kavuşmuştur.

Üniversitemiz, 1992 yılında kurulduğunda Bartın ve Karabük ilçelerinde de akademik birimler kurarak eğitim-öğretim faaliyetleri yürütmüştür. Üniversitemizin Karabük Kampüsü’nde faaliyet gösteren akademik birimleri 2007 yılında Karabük Üniversitesini, Bartın Kampüsü’nde faaliyet gösteren akademik birimleri ise 2008 yılında Bartın Üniversitesi’ni oluşturmuştur.

Üniversitemizin adı 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla “Bülent Ecevit Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir. 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7141 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Bülent Ecevit Üniversitesi” ibareleri “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. Batı Karadeniz Bölgesinde etkin bir konumda kurulmuş olan Üniversitemiz, Zonguldak ili ve çevre ilçeleri ile birlikte 14 Fakülte 3 Enstitü 4 Yüksekokul 9 Meslek Yüksekokulu 1 Devlet Konservatuarından oluşan yapısıyla eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin