Görev Tanımları

Görev Tanımları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

REKTÖRLÜK
Rektör
Rektör Yardımcısı
Senato Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

GENEL SEKRETERLİK
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Özel Kalem Şube Müdürü
Yazı İşleri Birimi Şube Müdürü
Disiplin İşleri Şube Müdürü
Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü
Ulaştırma Birimi Şube Müdürü

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Bilgi İşlem Daire Başkanı
Sistem ve Bilişim Ağları Şube Müdürü
Teknik Hizmetler Şube Müdürü
Yazılım Teknolojileri Şube Müdürü
İdari İşler Şube Müdürü
İdari İşler Bilgisayar İşletmeni
Şube Müdürü
Bilgi güvenliği Kurulu
Ağ Sorumlusu
Ağ Destek Personeli
Sistem Sorumlusu
Yazılım Sorumlusu
Yazılım Uzmanı
Teknik Destek Görevlisi (Teknisyen) 
Teknik Hizmetler Teknik Destek Görevlisi

İDARİ VE MAİL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürü
Satınalma Şube Müdürü
Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürü
Genel Hizmetler Şube Müdürü
Sivil Savunma Uzmanı

KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı
Teknik Hizmetler Şube Müdürü
İdari Hizmetler Şube Müdürü

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Birimin görev tanımlarına erişmek için tıklayınız...

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Personel Daire Başkanı
Akademik Tayin Şube Müdürü
İdari Tayin Şube Müdürü
Özlük ve Tahakkuk Şube Müdürü
Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürü
Kadro, İstatistik ve Sicil Şube Müdürü

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürü
Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürü
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürü
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü

SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı
Sağlık Şube Müdürü
Kültür Şube Müdürü
Beslenme Şube Müdürü
Birim Şefi
Kurum Tabibi
Diğer görev tanımlarına erişmek için tıklayınız...

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
Etüt Proje ve Yapı İşleri Şube Müdürü
İhale İnceleme Şube Müdürü
Bakım Onarım ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü

KOORDİNATÖRLÜKLER

Teknoloji Transfer Ofisi ve Kuluçka Merkezi Koordinatörü
ÖYP Koordinatörü
IAESTE Temsilcilisi
YLSY Burs Koordinatörü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü
Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü
Mezunlarla İletişim Koordinatörü
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü
Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörü
Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatör Yardımcısı
Erasmus+ Değişim Programı Koordinatörü
Farabi Değişim Programı Koordinatörü
Mevlana Değişim Programı Koordinatörü
Serbest Dolaşım (Free Mover) Prog. Koordinatörü
Uluslararası İlişkiler Koordinatörü
Uluslararası Öğrenci Koordinatörü
Sosyal Sorumluluk Projesi Koordinatörü
Sosyal Sorumluluk Projesi Koordinatör Yardımcısı
Proje Ofisi Koordinatörü
Veri Merkez Koordinatörü
Kalite Koordinatörü
Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörü
Sıfır Atık Yönetimi Koordinatör Yardımcısı
Öğrenci Destek ve Psikolojik Danışmanlık Koordinatörü
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü
Patent Bilgi Destek Ofisi Koordinatörü