7/24 Kütüphane
Uzaktan Eğitim
ALMS Portalı
Öğrenci Bilgi Sistemi
Kurumsal Şifre Portalı
Akademik Takvim
Öğrenci E-Posta
Öğrenci Bilgi Paketi
Dış İlişkiler Genel Koord.

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Misyon, vizyon ve temel değerleri ile ilişkili olarak belirlediği stratejik hedeflerine ulaşmak için etkin ve işlevsel bir kalite güvencesi sistemini benimseyen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ulusal ve uluslararası dış değerlendirme ölçütleri kapsamında sunduğu hizmetlerin kalitesinin sürekli iyileştirilmesini ilke edinmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Kalite odaklı eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun yönetim sistemini niteliksel ve niceliksel olarak geliştirmeyi esas almış ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin, verimli, rekabetçi ve girişimci bir üniversite olmayı hedeflemiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Komisyonu ile birlikte ZBEÜ Kalie Yönetim Sistemi ile ilgili gerekli tüm çalışmaların yürütülmesinden sorumludur. Akademik ve idari birimler ve kalite alt komisyonları arasındaki koordinasyonu sağlayan Kalite Koordinatörlüğü, Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarına katkı sunma ve kalite süreçleri konusunda ulusal ve uluslararası boyutlarda işbirliklerinin geliştirilmesi görevlerini de yürütmektedir.

DUYURULAR

  • KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU (V:3.0) Erişmek için tıklayınız...     
  • ZBEÜ 2021 YILI KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (2021 KİDR) Erişmek için tıklayınız...

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) web sayfasına erişmek için tıklayınız...

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin